image
Smart Watch Q7
...
Smart Watch Q7 ពាក់ដៃ មានាលក្ខណះជា smart phone អាចដាក់សីុម call បាន memory ចាក់ MP3 ជាពិសេសមានអេក្រង់touch នឹងអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗបាន។ មានធានាលើការប្រើប្រាស់។ for more info:011/010 366767